باخت جان به مال در بازار دارو

آمارها از گرایش شدید داروسازها به تولید داروهای سودده حکایت دارد.

بنابر اعلام یک گزارش رسمی، درصد قابل توجهی از تولید مواد اولیه دارو در داخل، صرف داروهای غیرضروری و البته سودده می‌شود.

این گزارش البته از نیمه پنهان علت کاهش ارزبری صنعت دارو در دو سال گذشته هم پرده برداشت. 

نکته مهم دیگر اینکه با وجود تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دارو و تجهیزات پزشکی، طی دو سال گذشته با جهش شدید قیمت مواد اولیه دارو در کشور مواجه شدیم.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد