بر اساس گزارش منتشر شده، حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشته است.

اما به جز نقدینگی که مورد توجه قرار گرفته است، موضوع مهم دیگر نسبت پول به شبه پول است. مقایسه این نسبت در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۰ از افزایشی بودن حکایت دارد. موضوعی که از یک چیز حکیات دارد: عدم تغییر انتظارات تورمی و جابجایی سپرده های بلند مدت به سمت مخالف!

همچنین جداول مربوط به پایه پولی هم حاوی نکات مهمی است؛ نخست مطالبات بانک مرکزی از دولت و دیگری خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی! در این گزارش اکوایران به جراحی و موشکافی اعداد و جداول منتشر شده از سوی بانک مرکزی پرداخته‌ایم.