صورت حساب ۷۰۰ میلیاردی برای لوکس نشینان

دریافت مالیات از دارندگان املاک و باغ‌ویلاهای لوکس آغاز شد. املاک و ویلاهایی که ارزش روز آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است از پرداخت مالیات معاف هستند.

بر این اساس، نرخ مالیات املاک با ارزش بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان، ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان، ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان، ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان متفاوت است.

گزارش اکوایران از نرخ و مبلغ مالیات املاک و ویلاهای لوکس را ببینید.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد