غافلگیری دولت در خزانه

روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد.

جلسه ای که در آن از کسری بودجه و مشکلات فعلی دولت گفته بود. جلسه ای که شاید زنگ هشداری باشد برای تصمیم گیران!

او گفته اینکه دولت قبل در ماه های نخست امسال ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و ۵۴ هزار میلیارد تومان از تنخواه برای هزینه‌ها استفاده شده است و بازپرداخت بدهی های باقی مانده از دولت گذشته خود یک سنگ سنگین در برابر دولتمردان سیزدهم است!

خلاصه مطلب میرکاظمی این است: کفگیر به ته دیگ خورده است.

از قضا چند روز پیش هم یکی از نمایندگان مجلس به ابراهیم رئیسی توصیه کرده بود کمتر به سفرهای استانی برود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفته بود شرایط کشور، شرایط وعده دادن نیست.

آیا باید نگران تورمی بیشتر از آنچه در سال ۹۹ پشت سر گذاشتیم باشیم؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد