دانشگاه امام صادق، هاروارد ایران

تقریبا هر روز چهره جدیدی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) راهی تیم دولت می شود.

این دانشگاه چه ویژگی خاصی دارد که آن را به هاروارد ایران تشبیه می کنند و آیا دولت سیزدهم اولین دولتی است که اینطور میزبان امام صادقی‌ها شده؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد