تهدید امنیت سرمایه در ایران

پیش بینی پذیری یک اقتصاد رکن بسیار مهمی است که باعث ایجاد سرمایه گذاری در کشور میشود.

به چه علتی این رکن در ایران وجود ندارد؟

آرش علویان، پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب ببینید.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد