سفری در لایه استراتوسفر اما مبلغی هنگفت که البته نسبت به دیگر گردشگری‌های مشابه  به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. آیا شما نیز طرفدار مشاهده زمین از فاصله ۳۰ هزار متری هستید؟