گزارشی که منتسب است به سازمان برنامه و بودجه و امضای رئیس امور اقتصاد کلان آن سازمان هم پایش دیده می شود.

این گزارش در خصوص رشد، تورم، قیمت دلار، بدهی های دولت، اوراق، دارایی ها سرمایه ای، مصارف و بسیاری موارد دیگر، سناریوهای تحریمی و غیر تحریمی را تا سال ۱۴۰۶ پیش بینی و مدل سازی کرده است.

در این گزارش عنوان شده که بر اساس استانداردهای IMF یا همان صندوق بین المللی پول، دولت ایران به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها در سال ۱۴۰۳ در شرایط احتمال ورشکستگی قرار می‌گیرد. حتی در صورت رفع تحریم‌ها این ورشکستگی در سال ۱۴۰۵ محتمل است.

گفتنی است تاریخ نامه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ است یعنی آخرین روز کاری دولت حسن روحانی! آیا دولت ابراهیم رئیسی این گزارش منتسب به سازمان و استدلال پشت آن را قبول دارد؟