چگونه ۲ جناح با همه تناقضات بینشان سر این مسئله به تفاهم رسیدند؟ چه منفعت مشترکی بین آنها وجود داشت؟ مسعود نیلی، اقتصاددان در گفتگویی در ویژه‌نامه گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، به این سوال پاسخ داده است.