اما اخیرا بانک مرکزی نیز گزارش تحولات بازار مسکن را اعلام کرده بود که بر اساس آن، قیمت مسکن تهران در شهریور افزایش داشته است.

بنابراین در حالی که بانک مرکزی از افزایش تورم ماهانه مسکن در تهران خبر داده بود، مرکز آمار ایران معتقد است تورم مسکن در شهریور نسبت به مرداد کاهش داشته است.