چرا موزه‌ها در کشور ما همچنان در حاشیه هستند؟

ادغام وزارت میراث فرهنگی و گردشگری وضعیت موزه‌ها را تغییر داد یا به بدتر شدن شرایطشان دامن زد؟ فربگی این وزارت خانه چه صدماتی را به دنبال دارد؟

▫️نسخه کامل این برنامه را در سایت مشاهده کنید.