طبیعتا رصد معاملات صورت گرفته در بازار اوراق و تغییرات نرخ بهره و طرف های خریدار و فروشنده در بازار بین بانکی، ابزارهایی هستند که این پیش بینی آینده را تسهیل میکند.

در گفتگویی با ندا بشیری، سرپرست معاونت کسب و کار فرابورس ایران به بررسی این موضوع پرداخته ایم که این بازی خوانی چگونه است و اولویت بر وزن دادن به کدام اطلاعات است.