رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با نام بردن از این صنایع و ابراز انتقاد علنی مشخص کردند از عملکرد این دو بخش در کیفیت و قیمت راضی نیستند. 

چرا که حمایت های قبلی ایشان هم مشروط به افزایش کیفیت بود، اما افت کیفیت خودرو در کنار افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی، واکنش  صریح ایشان را در پی داشت.