یوسف مولایی استاد حقوق دانشگاه می‌گوید ایران باید در چنین شرایطی محاسبات دقیق‌تری داشته باشد و سریع‌تر تصمیم سیاسی‌اش را بگیرد تا به اصطلاح‌ نقشه‌های غرب را خنثی کند.