در این راهکار قرار است اوراق ریالی با سررسید سه ماهه و معاف از مالیات توسط شعب ارزی بانک ملی عرضه شوند و این امکان را به خریداران بدهند که در زمان سررسید بتوانند، دلار تحویل بگیرند. 

ارزش این اوراق بر طبق دلار توافقی در بازار متشکل ارزی تعیین می شود و قرار است تاکتیکی باشد برای عدم ورود ریال به بازار ارز و کاهش تقاضا از این بازار. 

بانک مرکزی اعلام کرده که حداقل میزان خرید اوراق، معادل ریالی هزار دلار و حداکثر میزان خرید هم معادل ریالی چهار هزار دلار است.