دکتر ناطقی الهی استاد مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله پاسخ میدهد.

مشروح گفتگو را در سایت اکوایران (https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-۶۸۴۳) ببینید.