پادکست گزیده اکونومیست با اکوایران - ۲۲ مرداد ۹۹

🔹پرسش های دشوار بیشتر پیش روی دولت ها 🔻تمرکز بر نژادپرستی در اروپا 🔹شهر تخریب شده 🔻انتخابات متفاوت در آمریکا 🔹دانشجوی غایب

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد