کرونا، حاکمیت و دوگانه نان-جان ، گفت و گو با محمد فاضلی، جامعه شناس (بخش نخست)

♦️کل حاکمیت ظرفیت‌های پایینی برای مواجه با بحران دارد ♦️باید یک فرایند گفت و گوی اجتماعی بر محور کرونا بصورت شفاف و صریح صورت بگیرد ♦️کرونا یک مساله بدخیم برای کل حاکمیت است نه صرفا دولت حسن روحانی ♦️حاکمیت باید این پیام را دریافت کند" نمیتوان کشور را در میان انبوه از بحران ها مدیریت کرد" ♦️ کرونا که اکنون بحران سلامتی و اقتصادی است اگر مدیریت نشود به سرعت بحران های سیاسی و اجتماعی ایجاد می کند ♦️من ترس دارم کمک های دولت وارد یک سیستم فاسد شده و به دست قدرتمندان و ثروتمندان برسد ♦️شهروند فقیر و غنی ایرانی هنوز شناسایی نشده و این کوتاهی بخشودنی نیست ♦️ایده ای برای ثبت اطلاعات ایرانیان کمتر از یک هفته

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد