چرخ ایران خودرو چگونه می چرخد؟ (قسمت اول)

در گفتگوی مهندس فرشاد مقیمی ، مدیر عامل ایران خودرو با اکو ایران مطرح شد:

 

  • سی هزارمیلیارد تومان، ارزش دارایی ایران خودرو
  • ۸ هزار میلیارد تومان ، بدهی ایران خودرو به قطعه سازان
  • ٢٠ درصد ارزش افزوده صنعت و ۲/۵-۲ درصد GDP کشور از خودروسازی 
  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد