کرونا به روایت دو پزشک بهبود یافته

دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مطرح کرد:

تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی

دکترحسین کرمانپور: مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و مدیر اورژانس بیمارستان سینا : تعداد ناقلان کرونا ١٥ تا ٢٥ برابر امار فعلی مبتلایان است.

دکتر محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مطرح کرد:

حیات اقتصاد سلامت در گرو افزایش تعرفه، تسهیلات بدون بهره و حمایت بیمه ها

دکترحسین کرمانپور: مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و مدیر اورژانس بیمارستان سینا : جولان واسطه ها در بازار اقلام بهداشتی

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد