حمایت های بی هدف از کسب و کارها در بحران کرونا

بحران کرونا موجب شد تا بسیاری از کشورها برای جبران خسارات کسب و کارها بسته های حمایتی تدوین کنند. اما در ایران هنوز بسته منجسم و هدفمندی از سوی دولت ارائه نشده است. علاوه بر این پیشنهادهای بخش خصوصی نیز اغلب به صورت کلی مطرح شده است.

نقد و بررسی حمایت های دولت در ایران در بحران کرونا موضوعی است که در گفتگو با مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن پرداخته شده است. او اعتقاد دارد بسته های ارائه شده از سوی دولت باید هدفمند  باشد و البته با مشورت بخش خصوصی تدوین شود.

 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد