ویروسی به جان لیبرالیسم

برخی کرونا را پایانی بر ایده نظم خود جوش بازار می دانند. این افراد معتقدند ویروس کرونا ناکارآمدی بازار را به همگان نشان داد و اگر دخالت دولت نبود، بازار نمی توانست نقایص خود را برطرف کند. اما این ادعا تا چه میزان درست است؟ آیا می توان گفت دوران پسا کرونا دوران دولت های مقتدر و قدرت گرفتن ایده دولت بزرگ است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد