گفتگوی اختصاصی با روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

هجمه های اخیر به کانون کارگزاران بورس منطقی است؟

چند ماهی است که بازار سهام با موج بزرگی از تازه واردان مواجه شده؛ موجی که به نظر میرسد هیچکس انتظار آن را نداشت و حجم عظیم اختلالات در سامانه های معاملاتی موید این موضوع است

بسیاری این سوال را مطرح میکنند که اساسا چرا مجوز جدیدی برای کارگزاری های جدید صادر نمیشود تا فضای رقابتی تقویت شود؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد