ویدئو های مرتبط

خوانش جدیدی از اقتصاد در «اکو ایران » قسمت دوم

در بخش دوم گفت و گو با «علی سرزعیم» نویسنده از چرایی روند ۹ ساله انتشار کتاب می گوید. «مهدی ناجی» هم پاشنه آشیل کتاب را همان نقطه قوتی می داند که در بخش نخست برشمرده بود و از همین مسیر نقدهایش را مطرح می کند. نویسنده پس از اقبال به جلد اول و دوم، چشم اندازی ۶ جلدی برای کتاب متصور شده که در این برنامه از جزییات نسخه های پیش رو می گوید. سرزعیم امید دارد مخاطبانی که این کتاب را می خوانند به درک بهتری از جهان و روابط اجتماعی حاکم بر آن برسند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد