بیمه شدن آینده ‌ی بیمه؟

صنعت بیمه در ایران در دوره میانسالی به سر می ‌برد. صنعتی که یک ضلع مهم از توسعه هر کشور به حساب می ‌آید.

این صنعت با گذشت ۸ دهه در کجای اقتصاد ایران ایستاده؟ چه انتظاراتی برآورده شده و چه انتظاراتی در ادامه عمر پیشرو دارد؟ آیا اکنون می‌توان از بیمه شدن صنعت بیمه اکنون سخن گفت؟

اکوایران در مستندی با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، و جمعی از مدیران عامل بخش خصوصی، کارنامه صنعت را مرور کرده و مهمترین چالش‌ها و فرصت‌ها را جویا شده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد