تشکل های کارگری به نفع یا ضرر کارگر؟

با وجود فعالیت اتحادیه های کارگری و قوانین بسیار چرا هنوز کارگران با مشکلات بسیار مواجه اند؟

مشکل از بودن قانون های بسیار است یا نبود قوانین کارآمد؟ آیا در کشورهایی که تشکل های کارگری فعالیت دارند مشکلات حل شده است؟ 

محمد ماشین‌چیان، پژوهشگر اقتصادی و فرشاد اسماعیلی از وکلای فعال در حوزه کارگری و پژوهشگر کار پاسخ میدهند.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد