اراده ای برای جراحی نظام بانکی وجود ندارد

در حالیکه برای سالهای متوالی شعار اقتصادی طراحی شد اما عملا نه تنها تولید رونق نیافت بلکه قواعد دست و پاگیر بخش های مختلف تولید و تجارت را دچار پس رفت کرد. اکو ایران در گفت و گو با دکتر سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران،الزامات جهش تولید را بررسی کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد