آخرین اخبار ابتکار کمربند و جاده

اکوایران: وقوع تنش با غرب، چین را برآن داشته است تا بر تجارت با کشورهای درحال توسعه متمرکز شود. اما آیا می‌تواند به راحتی از غرب جدا شود؟
اکوایران: وقوع اختلافات میان چین و غرب سبب شده این کشور به دنبال ایجاد سیستم تجارت آزاد جایگزینی باشد.
اکوایران: چین رویکرد متعادل تری را برای تعامل جهانی دنبال می کند؛ رویکردی که اساسا متکی به قدرت نظامی نیست. در عوض، پکن از تجارت، کمک های توسعه و دیپلماسی برای گسترش نفوذ چین استفاده می کند، و تمرکزش نه فقط در شرق آسیا بلکه در مقیاس جهانی است.
اکوایران: خاورمیانه صحنه نبردی جدید است، نه برای امپراتوری‌ها، بلکه برای مسیرهای تجاری. ابرقدرت‌ها با ابتکارات کمربند و جاده چین و IMEC به رهبری آمریکا، در حال رقابت برای نفوذ در منطقه هستند. این رقابت، بازیگران منطقه‌ای را نیز به میدان کشانده و آینده خاورمیانه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
اکوایران: کشورهای اروپایی در حال ایجاد یک پروژه زیرساختی بزرگ موسوم به «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» هستند که هند را به اروپا متصل می‌کند.
اکوایران، روابط دوجانبه اعضای سازمان همکاری شانگهای به طور غیرقابل‌انکاری پیچیده بوده و توانایی پکن برای کاهش سریع تنش بین آن‌ها مثل آب‌خوردن نیست.
اکوایران: آمارهای جدید حاکی از آن است که چین با وجود چالش‌های اقتصادی،‌ سرمایه‌گذاری خود در کشورهای عضو ابتکار کمربند و جاده را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
اکوایران: ناظران براین باورند که اهرم هایی چون طرح کمربندو جاده و همچنین تعریف نهادهایی چون بریکس و شانگهای برگ برنده چین برای رویارویی با غرب هستند؛ هرچند ازمنظر این گروه، اجرایی کردن چنین طرح هایی هزینه سنگینی بر پکن تحمیل می کند و تامین آن، یک چالش است.
اکوایران: ابتکار کمربند و جاده یک توطئه شوم نبود بلکه طرحی بود برای آنچه در عصر عدم اطمینان و اختلال هر ملتی به آن نیاز دارد.
اکوایران: به باور گروهی از ناظران چین با تکیه بر طرح کمربند و جاده اش تلاش کرده تا نفوذ خود را در جنوب آسیا برجسته تر کند، همین گزاره موجب شده تا منتقدان پکن از این طرح تحت عنوان «تله دیپلماسی» چین یاد کرده و بگویند ابتکار عمل چین پس‌لرزه‌های بسیاری را در منطقه به همراه داشته است.