آخرین اخبار ابتکار کمربند و جاده

اکوایران: یک منبع در دولت ایتالیا گفت: «ما قصد داریم روابط عالی با چین را حفظ کنیم، حتی اگر دیگر بخشی از طرح کمربند و جاده نباشیم».
اکوایران: چرا ایران نتوانست از طرح «کمربند و جاده» که در آن به عنوان قلب این مسیر‌تجاری شناخته می‌شد بهره ببرد و حاشیه‌نشینی را انتخاب کرد؟ استفاده از مسیرهای تجاری یکی از راه توسعه مناسبات اقتصادی در دنیا محسوب می‌شود، اما بی‌توجهی به پروژ‌های از این دست موجب شد تا در سال‌های اخیر شاهد ایجاد مسیر موازی بسیاری در اطرف ایران باشیم.
اکوایران: گروهی از ناظران می گویند، تنها گزینه آمریکا جهت کاهش نفوذ و جاه طلبی های چین، تعریف ائتلاف های تازه از کشورهای آسیایی است که خواهان دوری کردن از پکن هستند، از منظر این گروه، تعریف پیمان هایی، چون پیمان آکوس و یا ارائه فن آوری های پیشرفته، گزینه هایی جذابی است که واشنگتن با توسل بدان ها قادر است منافع استراتژیک بلند مدت خود را تامین کند.
اکوایران: نخسـتین نشسـت وزیـران اقتصـاد و تجـارت چیـن و شـورای همـکاری خلیج‌ فـارس در گوانگـژو با تمرکــز بــر عملیاتی ســازی مصوبــات اقتصــادی و تجــاری در اولیــن اجــلاس ســران شــورای همـکاری خلیـج فـارس بـا چیـن برگزاری شد.
اکوایران: چین در حال تجدید‌نظر در شیوه خود برای وام‌دهی به کشورهای در حال توسعه است. این تغییر در استراتژی می‌تواند به چین مزیتی در اعطای وام به کشورهای در حال توسعه بدهد
اکوایران: ابتکار کمربند و جادۀ چین در مسیرش با سرعت‌گیرهایی مواجه شده است. با وجود این، مسیر سفرهای جهان را تغییر داده است.
اکوایران: با گذشت 10 سال از آغاز پروژه عظیم چین موسوم به ابتکار کمربند و جاده، فایننشال تایمز به بررسی جنبه‌های مثبت و منفی این طرح پرداخته است.
اکوایران: رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه از شی‌جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین به خاطر ابتکار کمربند و جاده تمجید کرد.
اکوایران: چین در یک دهه گذشته طرحی موسوم به «ابتکار کمربند و جاده» را آغاز کرده تا به وسیله آن قدرت نرم خود در جهان را بیشتر کند. با این حال نشانه‌هایی از کاهش سرعت این طرح که به‌وسیله رئیس‌جمهور چین ایجاد شده، به چشم می‌خورد.
اکوایران:‌ ایالات متحده کلید ابتکاری بلندپروازانه برای ساخت کریدوری است که هند، خاورمیانه و اروپا را به هم متصل می‌کند.