آخرین اخبار بیکاری دانشگاهیان

اکوایران: داده‌های منتشر شده توسط سازمان جهانی نیروی کار(ILO) نشان می دهد که در سال 2022 ایران از حیث دارا بودن جمعیت در سن کار دارای مقطع دکتری در میان 45 کشور جهان، بر پله 5 ام قرار گرفته است.
اکوایران: بررسی بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ بیکاری برای تمامی گروه‌های سنی و همچنین فارغ‌التحصیلان کاهشی بوده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد سطح بیکاری فارغ التحصیلان آموزش عالی در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است. همچنین نرخ بیکاری این دسته از افراد در مناطق شهری و روستایی در زمستان 1402 به کمترین سطح 5 ساله خود رسیده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمال جذب زنان دارای تحصیلات عالی به بازار کار بیشتر از این احتمال در خصوص جذب مردان دانشگاه‌رفته است.
اکوایران: شواهد آماری نشان می‌دهد در سال 1402 نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی،‌ کمترین سطح خود را در 6 سال گذشته به ثبت رسانده است. اطلاعات آماری نشان می‌دهد احتمال یافتن شغل در میان مردان تحصیلکرده بیشتر از زنان این گروه بود.
اکوایران: در 6 سال گذشته نرخ بیکاری دانشگاهیان در مسیر نزولی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در تابستان 97 بالاترین نرخ بیکاری را به ثبت رسانده‌اند. این گروه در پاییز امسال نیز پایین‌ترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند.
اکوایران: داده های مرکز آمار نشان می دهد که سهم بیکاران دانشگاهی در دوره قبل کرونا بیشتر از این سهم در دوره پساکرونا بوده است. آمارها همچنین نشان می دهد اشتغال دانشگاهیان پس از شیوع کرونا به سرعت به روند صعودی خود بازگشته و در پاییز امسال به بالاترین سطح خود رسیده است.
اکو ایران: سهم اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در پاییز امسال به 27.5 درصد و سهم بیکاری آن‌ها به 42.8 درصد رسیده است. بررسی روند این سهم نشان می‌دهد به طور کلی در یک سال گذشته سهم افراد دارای مدرک دانشگاهی در بازار کار چه در سمت اشتغال و چه در سمت بیکاری بیشتر شده است. اما آیا تناقضی در این مورد وجود دارد؟
اکو ایران: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در پاییز 1402 به 11.4 درصد رسیده است. در این میان نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده بیش از مردان بوده است. با این حال بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد وضعیت اشتغال برای زنان دارای مدرک دانشگاهی بیش از مردان بهبود یافته است.
اکوایران: یکی از مسائل مهم این روز‌های بازار کار کشور، ورود دشوار دانشگاهیان به بازار کار است. بررسی این مسئله می‌تواند نشان دهد در سال‌های مختلف وضعیت نیروی کار دانشگاه‌رفته چگونه بوده است؟
۱ ۲