آخرین اخبار رونق صنایع چینی

شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین؛ ناامیدکننده منتشر شد و در حالی که پیش‌بینی تحلیلگران را محقق نکرد، سیگنالی کاهشی برای بازارها به همراه داشت. بخشی از عقبگرد بهای سنگ‌آهن و فولاد در بازار چین ظرف روزهای پایانی نوامبر و ابتدای دسامبر را می‌توان به انتشار این داده ناامیدکننده مربوط دانست.
۱