آخرین اخبار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

اکو ایران : تقاضا برای خرید خودرو از کارخانه 40 درصد ریزش کرد
اکو ایران : وزارت صمت نتایج قرعه کشی 6 خودروساز را هفته آینده اعلام می کند.
اکو ایران: دولت به دنبال برنامه ریزی برای کنترل طرف تقاضا است.
اکو ایران : سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز بکار کرد
اکو ایران: وزارت صمت در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توجه ویژه ای به مادران دارای دو فرزند دارد.
اکو ایران : فردا اولین طرح فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برگزار خواهد شد.