آخرین اخبار معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

اکوایران: کاظم خاوازی وزیر سابق جهادکشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی محمدعلی نیکبخت شد. خاوازی یکی از ضعیف‌ترین وزرای کشاورزی ایران بود؛ شاید به همین دلیل نیکبخت بدون نگرانی او را به عنوان معاون برنامه‌ریزی خود انتخاب کرد.
۱