آخرین اخبار نشنال اینترست

برای جلوگیری از یک تراژدی تمام عیار، لازم است طرف‌های غربی برجام در راستای ارزش‌های عدالت اجتماعی و حقوق بشر درباره استراتژی تعامل با ایران تجدیدنظر کنند، انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند و در این فرصت محدود باقی‌مانده، گام‌های لازم را برای پیوستن مجدد به برجام بردارند.
اکوایران: برخی از سیاست‌مداران وضعیت کنونی را «جنگ سرد جدید» نامیده و بر سیاست انزوا و مهار تأکید می‌کنند. اما این استعاره تاریخی آدرس غلطی را در مورد چالش راهبردی که آمریکا با آن روبروست نشان می‌دهد.
۱