آخرین اخبار وام مسکن

۳۶:۲۳
افزایش سقف وام اوراق مسکن چه تاثیری بر معاملات اوراق گذاشته است؟ آیا خریداران مسکن از این وام استقبال کرده اند؟ آقای فرید قدیری و خانم ندا بشیری، مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.
۴۸:۰۸
شورای پول و اعتبار پس از چندین سال بررسی بالاخره سقف وام اوراق را افزایش داد، سقف وام از محل اوراق در تهران به صورت انفرادی به 140میلیون تومان و برای زوجین به 240 میلیون تومان رسید اما با این وام چه کسانی خانه‌دار می‌شوند؟ این سوالی است که در این قسمت از برنامه متراژ به آن پاسخ داده می شود.
۰۰:۵۸
سقف وام اوراق خرید مسکن در تهران از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ از ۵۰ به ۸۰ میلیون و در شهرهای کوچک از ۴۰ به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
۰۱:۰۰
سقف تسهیلات مسکن به‌رغم افزایش شدید قیمت‌ ملک، سرانجام با تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت.
۳۹:۰۱
اخیرا اخباری از موافقت بانک مرکزی با موضوع افزایش وام مسکن در بازار منتشر شده است و قرار بر این است که گردنه آخر بررسی این افزایش وام در هفته جاری یا آتی در شورای پول و اعتبار مطرح گردد. در این برنامه به جزئیات وام‌های جدید در راه مسکن می‌پردازیم.
۰۰:۵۰
طرح «ترمیم قدرت خرید مسکن» بعد از حداقل یک سال تشخیص کارشناسان بابت نیاز بازار به آن، سرانجام به جریان افتاد و مورد تصویب قرار گرفت.
۰۱:۰۰
با تصمیم جدید بانکی استفاده از وام اوراق برای خرید قدیمی سازها مجاز شناخته شد. تا پیش از این، سقف سنی آپارتمان های مشمول وام اوراق، 20 سال بود اما از امروز به 25 سال افزایش پیدا می کند.