آخرین اخبار پلیمری

نرخ پایه محصولات پتروشیمایی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران با ترکیبی از کاهش و افزایش قیمت اعلام شد. در این میان جریان غالب در معاملات شیمیایی افزایشی اما جریان غالب در معاملات پلیمری کاهشی بود. در این هفته نوسان نرخ ارز محدود اما کاهشی بود و نوسان قیمت جهانی هر یک از محصولات گروه پتروشیمیایی مهم‌ترین سیگنال جهت‌‌دهنده به این محصولات بود.
با وجود غلبه جریان افزایش نرخ در محصولات گروه پتروشیمیایی، بر میزان حجم فروش محصولات شیمیایی و پلیمری در بازار فیزیکی بورس کالای ایران افزوده شد. در این شرایط قیمت پایه برای عرضه‌ در هفته پیش‌رو منتهی به روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه با ترکیبی از رشد و کاهش قیمت اعلام شد. در حالی که نوسان نرخ ارز نیمایی سیگنالی مثبت برای قیمت‌های پایه به همراه داشت، تغییر قیمت جهانی محصولات پتروشیمایی به افزایش…
صعود نرخ نفت در بازارهای جهانی و رکوردشکنی بهای گاز طبیعی در کشورهای اروپایی باعث شده تا بر رونق معاملات رینگ پتروشیمی بورس کالای ایران نیز افزوده شود. در حالی که احتمال کاهش نرخ ارز در بازار داخل با اخبار مثبت از مذاکرات احیای برجام، سیگنالی کاهشی برای رینگ پلیمری بورس کالای ایران به همراه داشته است، صعود نرخ انرژی به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در قیمت محصولات پلیمری و شیمیایی زنگ خطر اوج‌گیری…
باوجود کاهش نرخ ارز نیمایی، بهای پایه عرضه بخش قابل توجهی از محصولات پتروشیمایی برای عرضه در هفته جاری در بازار فیزیکی بورس کالا با رشد قیمت اعلام شد. افزایش قیمت جهانی مهم‌ترین دلیل این صعود قیمتی بود. با توجه به آغاز جنگ در اروپای شرقی و حمایت این جنگ از رشد قیمت انرژی، احتمال سرایت این رشد قیمت به بازار صادراتی محصولات پتروشیمیایی ایران و در ادامه استمرار روند رو به رشد قیمت پایه وجود دارد.
افزایش قیمت پایه محصولات زیرگروه پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته ابتدایی اسفند ماه نتوانست مانع از حضور متقاضیان در این بازار شده و صنایع تکمیلی مصرف‌کننده مواد اولیه پتروشیمی استقبال خوبی از عرضه‌ها داشتند. البته استقبال در گروه کالایی شیمیایی به مراتب بالاتر از گروه کالایی پلیمری بود. احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در عرضه‌های هفته بعد با توجه به سیگنال‌های رشد قیمت…
افزایش قیمت پایه محصولات پلیمری و انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های بعد باتوجه به سیگنال‌های مثبت جهانی، رونق شب عید را به رینگ پتروشیمایی بورس کالا بازگرداند. در حالی که امید به کاهش نرخ ارز متاثر از سیگنال‌های مثبت احیای برجام باعث شده بود تا صنایع تکمیلی فعال در بخش محصولات پلیمری خریدهای خود را به تعویق بیندازند، صعود نرخ محصولات پلیمری در بازارهای جهانی متاثر از افزایش نرخ انرژی با…
رینگ پتروشیمیایی بورس کالای ایران در هفته گذشته (منتهی به جمعه 22 بهمن) متاثر از سیگنال‌های کاهشی نرخ ارز از رونق افتاد به نحوی که از حجم دادوستد در این بخش با وجود قرارگیری در زمان سنتی رونق در این بازار کاسته شد. با این وجود با توجه به شدت گرفتن احتمال تنش ژئوپلتیک در اروپای شرقی احتمال بازگشت رونق به این بازار در معاملات هفته جاری با پیش‌بینی رشد قیمت در هفته جاری وجود دارد.
در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین تبدیل به سیگنال‌ساز اصلی اغلب بازارهای داخلی شده، بازار فیزیکی بورس کالای ایران کمترین تاثیر را از این اخبار گرفته است. بررسی دو رینگ اصلی بازار فیزیکی بورس کالا یعنی رینگ صنعتی و رینگ پتروشیمی و فراورده‌های نفتی از رونق این بازارها و استقبال خریداران از عرضه‌ها حکایت دارد. این در حالی است که تسهیل روند مذاکرات احیای برجام باعث شده تا سایر بازارها از جمله…