آخرین اخبار پلیمری

نرخ حواله ارز در بازار مبادله به کانال 40 هزار تومان صعود کرد؛ این در حالی بود که بهای محصولات پتروشیمی در بازار جهانی نیز با حمایت رشد بهای نهاده‌های انرژی به شکل مستمری گران می‌شود. در این شرایط محصولات پلیمری و شیمیایی با افزایش قیمت روانه رینگ فیزیکی بورس کالای ایران شدند.
تقاضا در رینگ پلیمرها همچنان پابرجاست، اما صنایع تکمیلی برای کسب سهم از عرضه مواد اولیه حاضر به رقابت هیجانی نیستند؛ فروکش جریان انتظارات تورمی باعث شده تا سقف رقابت در رینگ پلیمرها کاهش یابد. در این میان رشد عرضه نیز مزید بر علت شده این بازار به تعادل قیمتی نزدیک شود.
سیگنال مثبت جهانی از رشد بهای پایه محصولات پلیمری و شیمیایی حمایت کرد؛ به شکل معمول افزایش قیمت‌ها، متقاضیان را برای خرید بیشتر ترغیب می‌کند، اما احتمال عقبگرد قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی، کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و ثبات قیمت‌های پایه برای 2 هفته متوالی می‌تواند به فروکش هیجان خرید در این رینگ بینجامد.
نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی ظرف بازه 4 ماهه رشدی 5.3 درصدی داشت؛ این رشد آهسته و پیوسته در نرخ حواله ارز در بازار مبادله که با توجه به جریان صعودی در بازار آزاد ارز، ادامه‌دار خواهد بود، محرک رشد قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها در میان مدت بوده و خرید مواداولیه برای صنایع تکمیلی را در میان مدت افزایشی می‌کند.
افزایش عرضه برخی محصولات پلیمری جذاب و کاهش سهمیه خرید در روزهای پایانی هفته باعث شد تا از التهاب رینگ محصولات پلیمری ظرف روزهای پایانی آبان ماه کاسته شود به‌نحوی که حداکثر رقابت قیمتی برای پلی‌پروپیلن شیمیایی به 99 درصد و بیشترین رقابت برای پلی‌پروپیلن نساجی به 67 درصد کاهش داشت.
برتری تقاضا نسبت به عرضه در رینگ پلیمرها، به اوج‌گیری رقابت در رینگ پتروشیمی برای محصولات خاص منجر شده است، این در حالی ست که اغلب محصولات شیمایی در نرخ پایه و بدون رقابت معامله می‌شوند. فاصله 37 درصدی میان نرخ ارز حواله و ارز در بازار آزاد، حامی رقابت قیمتی در رینگ محصولاتی است که میزان عرضه، کفاف تقاضا را نمی‌دهد.
تاثیر آغاز جنگ در خاورمیانه بر معاملات محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی به مراتب محدودتر از تاثیر آن در رینگ جهانی بود و به این ترتیب درحالی که تکانه‌های جنگ به رونق رینگ داخلی انجامید، از نرخ اغلب گروه‌های کالایی محصولات پلیمری و شیمایی کاسته شد.
آرامش رینگ محصولات پتروشیمی ادامه‌دار نخواهد بود. در حالی که تغییر نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها و فروکش انتظارات تورمی باعث شده بود تا معاملات این بخش رنگی از آرامش را به خود ببیند؛ بروز جنگ در خاورمیانه می‌تواند ورق را در این بازار تغییر داده و متقاضیان محصولات پلیمری را به رقابت هیجانی برای کسب سهم از عرضه‌ها سوق دهد.
۰۲:۰۵
معاملات محصولات پلیمری در بورس کالا طی هفته منتهی به 20 مرداد نسبت به هفته قبل از آن نشان چندانی از رونق نداشت.
۰۲:۰۵
معاملات کالاهای پلیمری در رینگ محصولات پتروشیمی بورس کالا طی هفته گذشته به شکلی غیر معمول پایان یافت.