آخرین اخبار بازار اولیه حراج اوراق بدهی

در آخرین هفته پاییز کمترین سطح اوراق در این فصل به فروش رسید. بررسی دقیق تر از وضعیت بازار در هفته اخیر نشان می دهد در کورس نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق ، بازدهی از اهمیت کمتری برای مشتریان در این هفته برخوردار بوده است.
در هفته اخیر خرید اوراق بانک ها در پاییز امسال رکورد زد، بورسی ها نیز 5 هزار و 150 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند. ناظران معتقدند استقبال بالای مشتریان از بازار اولیه میتواند در کنار عوامل اقتصادی ناشی از اضافه شدن یک عامل سیاسی باشد.
درنیمه آذر بورسی ها در خرید اوراق از بانک ها پیشی گرفته و نهادهای مالی برای دومین هفته متوالی هیچ مشارکتی در بازار اولیه ثبت نکردند. روند حجم کلی معاملات نیز نشان می دهد تمایل مشتریان از خرید در این بازار مسیری کاهشی داشته است.
بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی در هفته دوم آذر برگزار شده که طی آن 758 میلیارد تومان ارواق به فروش رسید. بررسی آمارها دراین هفته نشان می دهد بانک ها هیچ مشارکتی در خرید اوراق در این هفته نداشته اند.
مشارکت بورسی ها در خرید اوراق بازار اولیه در هفته اول آذر به حد اقل خود رسیده و موجب شد مجموع خرید اوراق 94 درصد کمتر از هفته قبل شود. به نظر می رسد این کاهش معلول افزایش در تاریخ سررسید اوراق بوده است.
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی آبان از سرگرفته شد. در این هفته بانک ها تمایل به خرید اوراق با تاریخ سررسید کوتاه مدت تری داشتند. با این وجود باز هم نهادهای مالی سهم بسیار کمتری را از خرید اوراق در مقایسه با نهادهای سرمایه ای ثبت کردند. .
در هفته پایانی آبان سکوت بازار اوراق بدهی شکست و 7 هزار و 530 میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد. وزارت اقتصاد در این هفته برابر افزایش نرخ سود و کاهش تاریخ سررسید انعطاف بیشتری نشان داده است.
بازار اولیه جراج اوراق بدهی پس از یک ماه سکوت خود را شکست.بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد برای 18 آبان 10 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می کند. دلیل شکست سکوت مجوز جدید سران به دولت رئیسی بود؟
۱