آخرین اخبار تورم استان ها

بررسی ها نشان می دهد تورم مناطق روستایی کشور به شکل قابل توجهی در تیر ماه بالاتر از تورم در مناطق شهری بوده است.
تورم نقطه به نقطه 4 استان کشور در تیر ماه سال جاری از 60 درصد بالاتر بوده است که فاصله قابل توجهی با تورم نقطه ای کل کشور دارد.
تورم 27 استان کشور در سال 1400 به بالاترین سطح یک دهه رسید. بررسی استانی تورم در این مقطع نشان می دهد تورم کهگیلویه و بویر احمد معادل با 48 درصد بالاترین تورم در میان استان های ایران بوده که تقریبا 8 واحد درصد از کل تورم کشور بالاتر بوده است.
بررسی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور، چه روستایی و چه شهری نشان می دهد که خانوارها برای دریافت یک کالا و خدمات ثابت در دی 1400، نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته، باید پول بیشتری پرداخت کنند.
۱