آخرین اخبار خودروسازان خصوصی

اکو ایران: وزارت صمت در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توجه ویژه ای به مادران دارای دو فرزند دارد.
اکو ایران : در حالی صحبت از آزادسازی واردات می شود که برندهای لوکس چینی قصد قرق بازار ایران را دارند.
اکو ایران : تولید خودروساران خصوصی در پایان دومین ماه از فصل زمستان امسال رشد کرد.
۰۳:۴۰
بسیار ی از کارشناسان معتقدند آنچه سبب در جا زدن صنعت خودروی کشور طی چند دهه اخیر شده حضور تمام قد دولت در این صنعت است.
اکو ایران : آمار تولید خودروسازان خصوصی تا پایان دی ماه 1400 منتشر شد.
اکو ایران : سازمان حمایت به نحوه محاسبه قیمت تیگو 8 پرو مشکوک شد.
اکو ایران : آمار از رشد 15 درصدی تولید خودروسازان خصوصی تا پایان آذرماه 1400 حکایت دارد.
اکو ایران: تولید خودروسازان خصوصی تا پایان آبان ماه امسال 19 درصد رشد کرد.
۱