آخرین اخبار صنعت حمل و نقل

اکوایران: شرکت تاید واتر خاورمیانه در فصل پاییز امسال 201 میلیارد تومان سود خالص به ثبت رسانده است که به نسبت سود خالص 113 میلیارد تومانی 3 ماهه سوم سال 1401 حتاید 77 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت ریل سیر کوثر در سه فصل طی شده از سال جاری 278 میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ثبت رسانده است که به نسبت درآمدزایی 112 میلیارد تومانی 9 ماهه ابتدایی سال 1401 حسیر 148 درصد افزایش داشته است.
اکوایران: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در هشت ماهه سال جاری 2 هزار و 221 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که هزار و 284 میلیارد تومان از درآمد هشت ماهه ابتدایی سال قبل این شرکت بیشتر بوده است.
اکوایران: بورس تهران در معاملات روز شنبه شاهد ورود 33 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام حفارس بود. نماد حفارس بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام روز شنبه را نیز به خود اختصاص داد.
اکوایران: بورس تهران درحالی در مرداد ماه با رشد 1.8 درصدی شاخص صنعت محصولات شیمیایی مواجه است که همچنان روند نزولی شاخص‌های آماری اصلی بورس با شرایط نامساعد این صنعت توجیه می‌شود. در مرداد ماه امسال 27 صنعت از 30 صنعت بزرگ بورس تهران ریزش شاخص داشتند.
اکوایران: شاخص صنایع بورسی در روند معاملات بهار 1402 فراز نشیب‌های زیادی را تجربه کردند. در نهایت صنعت انبوه‌سازی و حمل و نقل با رشد تراز شاخص بیش‌تر از 45 درصد در صدر بازدهی صنایع بهار قرار گرفتند.
اکوایران: بورس تهران خرداد ماه سال جاری را با رکود معاملاتی سنگینی پشت سر گذاشت. از بین 30 صنعت بزرگ بورس تهران در این ماه تنها 5 صنعت رشد تراز شاخص داشتند و 83 درصد مابقی، با ریزش تراز شاخص مواجه شدند.
اکوایران: بازار سهام در اردیبهشت ماه امسال با فراز و فرود شاخص کل همراه بود. بورس تهران پس از اصلاح روند شاخص کل، در حال تعویض ترکیب صنایع برنده است تا بر روند‌های پیش‌روی معاملات سهامی سوار شود.
اکوایران: بورس تهران در چند روز معاملاتی اخیر با خروج متداوم پول حقیقی و کاهش ارزش معاملات خرد مواجه بوده است. روند معاملات روز سه‌شنبه نیز حاکی از تداوم این جریان بود. با این وجود روند ورود و خروج پول حقیقی از نماد‌ها و صنایع نشان دهنده شرایط بهتر صنایع سبک در این روز‌های بی‌رونق است.
اکوایران: معاملات سهامی روز سه‌شنبه 16 اسفندماه با رشد شاخص کل همراه بود. با وجود سبز پوش بودن اکثر صنایع بورسی؛ صنعت فلزات اساسی بیش از سه برابر صنعت دوم از نظر جریان پول حقیقی، ورود پول داشت و 288 میلیارد تومان به ارزش مالکیت حقیقی خود افزود.