آخرین اخبار نرخ سود بازار اولیه

در هفته سوم مرداد ماه دو اتفاق مهم در حراج اوراق بدهی دولتی ثبت شد. در این بازار بانک ها بیشترین سهم خرید اوراق را در 1401 ثبت کرده و در مقابل مشارکت بورسی ها در بازار اولیه به کف خود در این بازه زمانی رسید. دو رویدادی که خبر از بده بستان پنهانی بانک ها با بورسی ها دارد.
در مرحله یازدهم حراج اوراق بدهی دولتی در سال جاری، بانک ها بیشترین سهم را داشته و تمامی اوراق اراد 106 را خریداری کردند. همین موضوع موجب شد تا دولت 3 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اوراق برای حراج دوازدهم به بازار اولیه تزریق کند.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی حتی رشد نرخ سود هم مشتریان را راضی به خرید اوراق از دولت نکرد. در حالی که نرخ سود موزون در این بازار به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده و برابر با 21.9 درصد شد اما سطح خرید اوراق در کمترین میزان هفتگی خود قرار گرفت. در همین رابطه سهم بانک ها نیز برابر با صفر شده و 100 درصد اوراق را بورسی ها خریداری کردند.
نزدیک به دوماه از برگزاری بازار اولیه اوراق بدهی در سال جاری می گذرد. آمارهای بانک مرکزی در این مدت نشان می دهند خرید اوراق در این معاملات توانسته مجموعا 22 هزار و 200 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان یکی از عوامل این اتفاق را رشد نرخ سود دانسته که دراین هفته سوم تیر ماه به رکورد خود در سال 1401 رسیده است.
در هشمین مرحله بازار اولیه، 2 هزار و 960 میلیارد تومان دیگر از اوراق بدهی دولتی به فروش رسیده که نسبت به هفته قبل کاهشی 17 درصدی داشته است . با این حال تفکیک سهم مشتریان در این بازار نشان می دهد خرید بورسی ها دراین بازار 2 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که به مراتب بیشتر از بانک ها بوده است.
بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول تابستان نشان می دهد این شاخص در اکثر بازارها صعودی بوده است. مهم ترین این بازار ها بازار بین بانکی و بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی است که در این هفته روندی افزایشی داشته است.
در هفته ششم برگزاری بازار اولیه دو دسته اوراق در بازار عرضه شد. بررسی‌ها از معاملات این هفته نشان می‌دهد از میزان اراد عرضه شده در بازار، 17.45 به فروش رسیده است. در این میان بورسی‌ها ارادی که نرخ سود بالاتری داشته را خریداری کرده و بانکی‌ها متمایل‌تر به اوراقی بوده‌اند که تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تری داشته است.
معاملات بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته اول تیر ماه به بالاترین سطح در سه هفته اخیر رسیده است. آمارها نشان می دهند رشد معاملات هم سو با افزایش جزئی نرخ سود دراین بازار بوده است. در نهایت رشد معاملات در این هفته ها موجب شد تا در پایان مرحله ششم حراج در حدود 16 هزار و 300 میلیارد تومان از کسری بودجه تامین شود.
حجم خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه به بیشینه خود از میانه خرداد ماه تا کنون رسیده است. این در حالی بود که این شاخص در هفته های اخیر سیری نزولی به خود گرفته و به پایین تر از مرز 2 هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرده بود. بررسی معاملات نشان می دهد سهم بورسی ها در این بازار5 درصد بیشتر از بانک ها بوده است
​روند نرخ سود بازارهای مالی در هفته آخر خرداد 1401 نشان از نوسانات مختلف این شاخص ها داشته است. در وام مسکن در حالی که نرخ سود وارد کانال 27 درصد شده بود در پایان این هفته روندی کاهشی داشته و در مرز 26 درصد قرار گرفت. طبق بررسی ها این تنها بازاری بود که روند نرخ سود در آن نزولی بوده است.