آخرین اخبار پایان جنگ در اوکراین

اکوایران: در حالی که کیف برای یک ضد حمله بهاری علیه روسیه آماده می شود، این اسناد که به نظر می‌رسد مربوط به فوریه و مارس است، بسیاری از کمبودهای نظامی اوکراین را شرح می‌دهد.
اکوایران: جنگ اوکراین نوعی از درگیری است که به گفته مارگارت مک میلان، مورخ جنگ: «فکر نمی‌کردیم دوباره ببینیم». اکنون که بمباران اوکراین وارد سال دوم می‌شود، جنگ‌های پیشین دوران مدرن، در مورد چگونگی پایان این جنگ به ما چه می‌گویند؟
اکوایران: جنگ اوکراین نوعی از درگیری است که به گفته مارگارت مک میلان، مورخ جنگ: «فکر نمی‌کردیم دوباره ببینیم». اکنون که بمباران اوکراین وارد سال دوم می‌شود، جنگ‌های پیشین دوران مدرن، در مورد چگونگی پایان این جنگ به ما چه می‌گویند؟
اکوایران: اگر می‌خواهید در دعوا پیروز شوید، باید آن را تا آخر پیش ببرید، گویی سرنوشت‌سازترین نبرد زندگی‌تان است؛ این بزرگ‌ترین درسی است که پوتین آموخته است.
اکوایران: غربی‌ها در یک تغییر جهت تند تصمیم گرفته‌اند کمک‌های خود به اوکراین را به شدت افزایش دهند؛ اما این کمک‌ها تا چه حد با هدف و استراتژی مشخصی برای پایان دادن سریع‌تر به جنگ ارسال می‌شوند؟
۱