آخرین اخبار کار و اشتغال

بررسی ها نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی بخش های اقتصادی ایران در چند فصل گذشته باعث شده تا سهم هر یک از این بخش ها از تعداد شاغلین کل رد سال جاری دستخوش تغییر شود.
آمار ها نشان می دهد در میان سه بخش اصلی اقتصاد ایران بیشترین سهم از بازار کار و تعداد شاغلین به بخش خدمات تعلق دارد.
بررسی ها نشان می دهد سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل از 34.7 درصد در فصول گذشته به زیر 33 درصد در بهار امسال رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد اشتغال ناقص مردان در بهار امسال نسبت به بهار سال 1400 کاهش یافته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد اشتغال ناقص در اقتصاد ایران در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، این درحالیست که همین شاخص برای زنان نسبت به بهار 1400 وخیم‌تر شده است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال از بالای 40 درصد در طی سه سال گذشته در بهار امسال به حدود 37 درصد رسیده است.
بررسی ها نشان می دهد نسبت اشتغال در مناطق روستایی کشور از بالای 45 درصد در سال های گذشته، به حدود 40 درصد در وضعیت کنونی اقتصاد ایران رسیده است.
۰۲:۱۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاسیس سامانه حمایت، قصد دریافت و ثبت اعتراضات مردم مبنی بر تخصیص یارانه را دارد. این سامانه اخیرا به روز رسانی شده و جزئیات بیشتری را پوشش می دهد.
اکوایران: در بهار امسال تنها حدود 10 درصد زنان حاضر در سن کار کشور شاغل بوده‌اند، این در حالیست که این رقم در سالیان پیش تر بالغ بر 14 درصد بوده است.
سهم زنان از جمعیت فعال اقتصاد کشور در بهار امسال حدود 17 درصد برآورد شده است، این در حالیست که سهم زنان از کل بیکاران کشور نزدیک به 30 درصد است.
۱ ۲