از سویی امکان اینکه در سایت‌های مختلف مطالبی شبیه به تبلیغ درباره تکنولوژی اسپایکوژن نظرتان را جلب کرده باشد وجود دارد.

ما در این ویدئو تفاوت برکت و اسپایکوژن و دلیل وجود تبلیغات مربوط به دومی را مرور کرده‌ایم.