حاج میرزا حسین کرمانی به همراه برادرانش در سال ۱۲۸۱ شمسی، فروشگاه گز کرمانی را راه‌اندازی کرد. 

حالا این برند جان‌سخت که قرن قبل و بخشی از قرنِ پیش از آن را دیده بود، وارد سده نو شده‌است.