۴۸ سال از آن روز می گذرد اما به نظر می آید قرار نیست، داغ فاجعه سرد شود، چرا که در این کمتر از نیم قرن، بارها و بارها،‌ آتش سوزی، ریزش ساختمان و دفن شدن انسان ها زیر آوار، درد را روایت کرده است.