علی ملکی، رییس پژوهشکده سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به نقش سیاست‌گذار در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خطرپذیر به «اکو ایران» گفت: در این مرحله سیاست‌گذار نباید مستقیما در روابط میان کسب و کارهای سنتی و مدرن مداخله کند بلکه بایستی مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر را برای فعالان حوزه اقتصاد فرهنگ‌سازی، ترویج و شفاف‌سازی کند.