تحریم ها در کنار قیمت گذاری دستوری بلیت پروازها باعث شده صنعت هوایی کشور با مشکلات بسیاری رو به رو باشد و شرکت های هواپیمایی امکان تعمیر و نگهداری هواپیماهای موجود را نداشته باشند. دولت ها در حالی اجازه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را نمی دهند که تنها یک تا سه درصد از مسافران از سفرهای هوایی استفاده می کنند و گفته می شود که ۶۵ درصد متقاضیان سفرهای هوایی دولتی ها هستند. آماری که این سوال را مطرح می کند که دلیل پرداخت یارانه سوخت به یک تا سه درصد مسافران که از سفرهای هوایی استفاده می کنند، چیست و چرا دولتی ها اجازه آزادسازی قیمتی که دغدغه عموم مردم نیست را نمی دهند؟