به گفته چمران، بنا بر هماهنگی انجام شده قرار است تا پایان شهریورماه از سوی وزارت کشور تعدادی اتوبوس به شهرداری‌ها واگذار شود که در همین ارتباط نیز تعدادی اتوبوس به شهرداری تهران تحویل خواهد شد.

 رییس شورای شهر تهران ادامه داد: برای آنکه بتوانیم خدمت‌رسانی مناسبی را در حوزه حمل و نقل و جابجایی مسافران داشته باشیم، باید چندین هزار دستگاه اتوبوس به شهر تهران اضافه شود که البته این مسئله برنامه‌ریزی شده است اما قطعاً زمان‌بر خواهد بود.

او گفت: شهرداری تهران با برخی از شرکت‌های داخلی جهت تامین اتوبوس  قراردادها یی امضا کرده  است و ان‌شاءالله تا پایان سال تعداد زیادی اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهر تهران اضافه خواهد شد. در پایان شورای چهارم نزدیک به ۶ هزار دستگاه اتوبوس به شورای پنجم تحویل داده شد، این درحالی است که در پایان فعالیت شورای پنجم ۲ هزار اتوبوس به شورای ششم تحویل داده شد.

چمران با اشاره به اینکه برمبنای طرح جامع شهر تهران و بر اساس محاسبات صورت گرفته حداقل اتوبوس‌های شهر تهران باید به عدد ۹ هزار دستگاه اتوبوس برسد، تصریح کرد: ما باید بتوانیم برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان تهرانی در بازه زمانی تعیین شده در طرح جامع شهری به این تعداد اتوبوس برسیم.